Proeflezen & redactie

Momenteel volg ik een opleiding Redactie aan de Schrijversacademie. Als ik deze heb afgerond (voorjaar 2024), ga ik verhalen (romans) van beginnende en ervaren auteurs proeflezen & redigeren. Iedere schrijver heeft een redacteur nodig, omdat een objectieve blik je kan helpen dingen te zien waarvoor je zelf blind bent. Om alvast te oefenen bied ik deze dienst, totdat ik mijn diploma op zak heb, aan voor een speciaal tarief van € 20 per 10.000 woorden.

Wat houdt proeflezen & redactie door mij in?

Als ik klaar ben met het lezen van je verhaal, ontvang je het door jouw aangeleverde manuscript retour met mijn opmerkingen in tekstballonnen. Daarnaast ontvang je een leesrapport met uitgebreide feedback. Waar let ik zoal op:

  • Plot en structuur: Kloppen de verhaallijnen? Is alles wat er gebeurt logisch? Heeft elke scène een doel?
  • Personages: Zijn je personages voldoende uitgediept? Hebben ze doelen, verlangens en angsten? Wat maakt ze uniek? Kort gezegd: gaan je lezers geven om deze fictieve mensen?
  • Spanning: Geeft het verhaal lezers het gevoel dat ze willen doorlezen? Blijven er gedurende het verhaal genoeg vragen onbeantwoord? Zijn de verhaallijnen en personages meeslepend?
  • Logica: Is wat er gebeurt logisch en voldoende uitgelegd? Kan iedereen het verhaal volgen? Zijn de gebeurtenissen en personages realistisch? Is er niet té veel toeval? 
  • Leesbaar: Is de tekst foutloos geschreven? Lopen de zinnen lekker?
  • Zinsopbouw, spelling en grammatica: Ik ben geen corrector, maar ik geef je een indicatie van de foutloosheid van je taal- en spelling en opvallende zaken corrigeer ik in je manuscript.